Medyczny sklep internetowy, działający pod adresem www.audiologia.eu, prowadzony jest przez Interton.pl Sp. z o.o., ul. Ojcowska 9 , 31-344 Kraków, NIP: 6793019255.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pomocą witryny internetowej www.audiologia.eu

2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.audiologia.eu, których potwierdzeniem jest e-mail wysyłany do Kupujących tuż po zamówieniu.

3. Każda osoba prywatna, instytucja lub firma wypełniająca formularz zamówienia zwana dalej Klientem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych teleadresowych.

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego wpłynięciu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Zamówienia produktów oznaczonych symbolem wysyłka w 24h, które wpłyną do godz. 11.00 w dni robocze realizowane (wysyłane) są za pobraniem jeszcze tego samego dnia, lub po płatności przelewem tuż po zaksięgowaniu wpłaty.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7a. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, standardowo wysyłka jest do 14 dni.

7b. Realizacja produktów medycznych, specjalistycznych ze względu na specyfikę produktów może być wydłużona. Dodatkowo czas może ulec wydłużeniu ponieważ produkty te przed wysyłką są jeszcze sprawdzane, kalibrowane, zamawiane w danym okresie z określoną datą gwarancji / bezpośrednio u producenta.

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury (dotyczy do danych firmy, danych wysyłki). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. (dotyczy to tylko Konsumenta - nie prowadzący działalności gospodarczej) dotyczy to produktów nie medycznych i produktów opisanych w punkcie 23 regulaminu. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@audiologia.eu.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

11. Klient który zarejestrował się ma możliwość podglądu statusów zamówień, poprzez zalogowaniu się na stronie audiologia.eu i wejście na swoje konto

12. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji oraz czas dostawy.

13. Przesyłki dostarcza:

DHL - przesyłka kurierska, czas dostawy to 1-2 dni robocze
Standardowy czas realizacji jest do 14 dni ( patrz punkt 6, 7, 7a, 7B regulaminu )

UWAGA!
Koszty przesyłki obowiązują na terenie Polski. Po za granicami koszty przesyłki liczone są indywidualnie w zależności od zamówienia.

13a. Darmowa dostawa jest uwzględniona w zależności od rodzaju produktu, wartości produktu (narzuconej marży), gabarytu produktu, uwzględniana bezpośrednio z naszą infolinią. Na produkty objęte promocją i pod indywidualne zamówienie (patrz. pkt 21) koszt dostawy zawsze jest uwzględniony.

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
za pobraniem: należność pobiera listonosz lub kurier, przelew tradycyjny przelewem bankowym na konto sklepu,

15. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora.

16. Reklamacje. Jeżeli otrzymany produkt posiada wady techniczne, to Klient może skorzystać z gwarancji u producenta produktu lub we wskazanych serwisach. Jeżeli otrzymany produkt nie jest zgodny z zamówieniem, to prosimy o natychmiastowy kontakt z:
biuro@audiologia.eu lub infolinią i poinformowanie nas o niezgodności.

17a. Kupujący jest obowiązany zawsze sprawdzić, czy przekazywana przez kuriera przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami dzwoniąc pod nr infolinii i wysyłając dodatkowo informację z formularza kontaktowego - zakładka "kontakt" na dole strony.

17b. Przy odbiorze paczki Kupujący może otworzyć paczkę w obecności kuriera. W razie stwierdzenia niezgodności należy sporządzić protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

18. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową ubezpieczoną lub przez wskazanego kuriera sklepu na adres wskazany przez Infolinie firmy Interton.pl (numer Infolinii podany jest na głównej stronie internetowej audiologia.eu) audiologia.eu nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

19a. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  • Kupujący odsyła na adres audiologia.eu reklamowany produkt, dołączając do przesyłki pisemny protokół reklamacji (przesyłamy na żądanie). Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
  • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zostanie wykonana naprawa sprzętu lub wymiana na nowy, lub jeśli nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Kupujący otrzyma zwrot poniesionych kosztów zakupu reklamowanego produktu, chyba że strony uzgodnią inne rozwiązanie jak na przykład obniżenie ceny dostarczonego produktu. Nie ma możliwości zwrotu z tytułu utraconych korzyści z powodu opóźnienia w dostawie lub otrzymania wadliwego produktu.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Kupujący otrzyma szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji w ciągu 14 dni roboczych.

20. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Interton.pl, a jej dowodem jest faktura VAT.

21. Sklepie Internetowy wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sklep internetowy przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany przy zamówieniu lub w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Interton.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków

22. Zwrot towaru – odstąpienie od umowy.

*Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Interton.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków, adres e-mail: biuro@audiologia.eu, telefonicznie pod numerem tel infolini (podanej na stronie głównej strony audiologia.eu), wypełniając formularz kontaktowy na stronie audiologia.eu lub wysyłając je na adres: Interton.pl, ul.Ojcowska 9, 31-344 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Audiologia.eu zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez audiologia.eu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym audiologia.eu został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez audiologia.eu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

audiologia.eu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia audiologia.eu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać towar na adres Interton.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Audiologia.eu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura).

Audiologia.eu zwróci Konsumentowi koszt zwrotu rzeczy, jeśli konsument wyśle ją na adres Audiologia.eu w ten sam sposób jak towar został wysłany Konsumentowi. W przeciwnym razie konsument będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy. Audiologia.eu nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Audiologia.eu nie przysługuje w przypadku umowy: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zawartej w drodze aukcji publicznej.

23. Produkty takie jak kabina ciszy, audiometry, tympanometry, wideootoskopy, unity laryngologiczne, indywidualne ochronniki słuchu - są wyłącznie na zamówienie specjalne, bez możliwości zwrotu - czas realizacji zamówienia jest podany zawsze telefonicznie lub na podany adres e-mail.

24. W przypadku opóźnienia Kupującego w uregulowaniu należności za zakupiony towar w wysokości wynikającej z wystawionej faktury VAT Sprzedawca zleci podejmowanie czynności windykacyjnych Kancelarii Prawnej. W razie opóźnienia w uregulowaniu faktury VAT przekraczającego 30 dni kalendarzowych, koszty przeprowadzonych czynności windykacyjnych przez Kancelarię obciążą w całości Kupującego, zgodnie z cennikiem usług windykacyjnych, obowiązującym w danej Kancelarii Prawnej.

25. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego audiologia.eu w związku z zakupami jest Interton.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

26. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

27. Składając zamówienie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, których podanie nie jest niezbędne a podanych przeze mnie w celach realizacji umów sprzedaży lub dokonania innej czynności, w tym dokonywania rozliczenia umowy.

28. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.