Path Medical ABR+OAE+AUD

Path Medical All in One

Indeks: 100340-US4 + Magic + tymp2

75 670,20 zł
Brutto

Obuuszna audiometria potencjałów wywołanych pnia mózgu ABR, ASSR,OAE,Audiometr i tympanometr przesiewowy

Po raz pierwszy niewielkie i przenośne urządzenie łączy w sobie audiometrię tonalną i obrazkową, TEOAE, DPOAE,  szacowanie progu słuchowego za pomocą DPOAE oraz potencjały wywołane (ABR & ASSR) w postaci konfigurowalnych modułów diagnostycznych. Skupiliśmy
się na elastyczności, prostocie obsługi, jakości pomiarów i minimalnym czasie potrzebnym na wykonanie testu.

Ilość

 

„Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. Więcej informacji w części „Polityka Prywatności”

 

Zakupiony towar wysyłamy za pośrednictwem kuriera DHL. Czas dostarczenia przesyłki wynosi 7-14 dni.

 

Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Dane techniczne ABR

 • Rodzaje bodźca: Trzask (0.7 do 6 kHz), Chirp (szerokopasmowy, 1 do 8 kHz);
 • Polaryzacja bodźca: dodatnia, ujemna, naprzemienna
 • Częstość bodźca: 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90 Hz
 • Poziom bodźca: od 0 do max. 90 dB nHL lub do maksymalnej wydolności przetwornika Tabela 5), brak bodźca; krok: 5 dB; wybór jednego lub wielu natężeń (od 1 do 5 poziomów) dla danego etapu badania
 • Poziomy maskera (szum biały): -50 do +50 dB
 • Uśrednienia: 1000 do 20000; krok: 1000
 • Kryterium zatrzymania z powodu szumu (opcja): 10, 15, 20 do 80 nV; krok: 10 nV
 • Automatyczne wykrycie fali V (opcja) z opcjonalnym kryterium minimum dla fali V: 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 nVpp
 • Odrzucanie artefaktów: średnia ważona, Filtr zaporowy(50/60Hz,samo-dostrajanie)
 • Pomiar szumu badania: analiza energii hałasu w każdej klatce, obliczanie poziomu szczątkowego (bezwzględna wartość RMS wyrażona w nV)
 • Detekcja odpowiedzi: automatyczne ustawienie markera szczytu fali (matryca)
 • Normy latencji dla różnych grup wiekowych i typów przetworników
 • Wyświetlanie i przechowywanie przebiegu fali, impedancji, szumu badania, uśrednień; tryb standardowy: + marker szczytu fali (edytowalny)
 • Sprawdzenie impedancji elektrody: Stałe monitorowanie impedancji elektrody, auto start przy prawidłowej impedancji (opcja): R ≤ 4 kΩ, ΔR ≤ 2 kΩ, możliwość startu ręcznego: R ≤ 6 kΩ, ΔR ≤ 3 kΩ; możliwość pominięcia: R ≤ 12 kΩ, ΔR ≤ 6 kΩ; zatrzymanie podczas badania: R > 7 kΩ, ΔR > 4 kΩ; zatrzymanie podczas badania (jeśli pominięto): R > 13 kΩ, ΔR > 7 kΩ
 • Częstotliwość próbkowania: 48 kHz (bodziec), 16 kHz (odpowiedź)
 • Pomiar lewego/prawego ucha lub obuusznie

Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego (ASSR)

 • Protokoły:Pomiar dla jednego poziomu, procedura pomiaru adaptacyjnego (estymacja progu)
 • Częstotliwość bodźca: 40.5 ± 2 Hz (40 Hz ASSR) i 86 ± 2 Hz (80 Hz ASSR)
 • Poziom bodźca: Stały: od 10 do maks. 100 dB HL lub do maksymalnej wydajności przetwornika, możliwy wybór jednego lub wielu poziomów; krok: 10 dB, adaptacyjny: od 0 do maks. 100 dB HL lub do maksymalnej wydajności przetwornika; krok: 10 dB
 • Częstotliwości: 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6 kHz
 • Ilość uśrednień: 45 do 900 s; krok: 15 s
 • - Kryterium zatrzymania z powodu szumu: 0 do 20 nV; krok: 1 nV
 • Wyświetlanie i przechowywanie przebiegu fali, impedancji, progu artefaktu, częstotliwości modulacji

Otoemisja akustyczna DPOAE diagnostyczna:

 • Częstotliwości f2:1, 1.5,2,3, 4, 5,6, 8 kHz
 • Częstotliwościf2(z licencja DPHIRESS):Liniowo:0.8 do10 kHz w krokach 10 do 1000Hz;
 • Logarytmicznie:0.8do10 kHz w krokach1 do 30 punktów na oktawę
 • Poziom bodźca:30do65 dB SPL w krokach 5 dB
 • L2/L1 relacja:Automatyczna (L1=L2,L1=L2+5dB,L1=L2+10dB–z maks. L1 limitem do 70 dB SPL )
 • Kryteria SNR do zatrzymania:6, 9,12 dB
 • Minimalne kryteria poziomu DPOAE: -20 do 0 dB w krokach5 dB
 • Czas pomiaru:Adaptacyjny, ręczne minimum/maksimum 2 do 120s

Audiometr klasy 3:

 • Częstotliwości od 125 Hz do 8 kHz
 • Poziomy głośności od -10 do 110 dB HL w krokach co 5 dB
 • Badanie przewodnictwa powietrznego i kostnego
 • Ton stały, modulowany, przerywany
 • Maskowanie
 • Test automatyczny, Hughson Westlake, Bekesy
 • Audiometria obrazkowa Magic
 • Badanie ucha lewego, prawego, obuusznie

Tympanometr klasy 2:

 • Zakres ciśnienia : -300 do +300 daPa
 • odruch ipsilateralny
 • 5 częstotliwości: 500 Hz, 1 KHz, 2 KHz ,3 KHz, 4 KHz
 • intensywność 70-95 dB HL (dla wszystkich częstotliwości) w 5 dB krokach oraz 105 dB HL dla wybranych częstotliwości
 • Ton: 226 Hz

Zawartość:

 • Urządzenie Sentiero Advanced
 • Port drukarki termicznej
 • Ekran kolorowy, dotykowy, 220x340 pixel, 3,5"
 • Wymiary 209x98x52 mm
 • Waga 500 g
 • Słuchawki typu insert ( wewnętrzne )
 • Słuchawki nagłowne Sennheiser HDA 280
 • Słuchawka kostna
 • Sonda OAE, sonda tympanometryczna
 • Box z nasadkami do OAE
 • kabel do elektrod
 • 30 szt. elektrod
 • Przycisk odpowiedzi pacjenta
 • program Mira PC S/W
 • instrukcja obsługi, certyfikat kalibracji, gwarancja, paszport techniczny,
 • zasilacz i torba

** Możliwość rozbudowy o ECochG, audiometrię wysokich częstotliwości, ETF, 1000Hz dla tympanometrii, licencją ABR-FS: Low-Chirp (100 do 850 Hz), Mid-Chirp (850 Hz do 3 kHz), High-Chirp (3 do 10 kHz), impuls tonalny (500 Hz, 750 Hz, 1 kHz, 1.5 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz; obwiednia: 2-1-2)

100340-US4 + Magic + tymp2

7 innych produktów w tej samej kategorii: